9001 & 14001

Självklarheter hos Hedbergs

Kvalitet och miljö

Vi är både miljö- och kvalitécertifierade. Men vi nöjer oss inte där. Vi vill alltid bli bättre.

Vi befinner oss i ständig förbättring. Att aldrig nöja oss är vårt sätt att se till att du som kund alltid är mer än nöjd. Vårt ledarskap och våra medarbetares dagliga engagemang är nyckeln. Våra miljö – och kvalitetscertifikat, men framför allt våra goda relationer är beviset på vår framgång.

Oss vänder du dig till när du vill ha en samarbetspartner med hög kvalité och ett starkt engagemang i alla led. Och som alltid, värnar om miljön.

För oss innebär det; att samverka med kunder och leverantörer, hushålla med resurser och förebygga föroreningar, en hög tillgänglighet, rätt produktkvalitet som överensstämmer med krav och förväntningar. Och självklart, att vi håller en god etik och moral.

På så sätt kan vi leverera största möjliga värde till dig som kund. Det kommer du att märka i kontakten med oss. Men berätta gärna om det är något du tycker vi kan förbättra. Dina åsikter är viktiga i vårt ständiga förbättringsarbete.

Kvalitets- och miljöpolicy

Hedbergs ska genom ledarskap och medarbetarnas engagemang skapa ständig förbättring och största möjliga kundvärde.

Vi ska uppfattas som en attraktiv, kompetent och pålitlig affärspartner med hög servicekänsla genom:

  • samverkan med kunder och leverantörer
  • att följa relevant lagstiftning och att uppfylla relevanta/bindande lagstiftnings- och intressentkrav.
  • att hushålla med resurser och förebygga föroreningar, använda energi-, material och andra produktionsresurser.
  • hög tillgänglighet
  • rätt produktkvalitet som överensstämmer med kundens krav och förväntningar
  • god etik och moral
  • Företaget skall i alla affärsrelationer motverka alla typer av förekommande korruption

Vill du se eller ladda ner våra certifikat kan du göra det genom att klicka på respektive bild här nedanför.

iso-9001iso-14001

Håll dig uppdaterad på oss och branschen genom vårt nyhetsbrev