Automatpressning

Med en presskapacitet på upp till 500 ton presskraft; kan vi garantera dig automatpressning av hög kvalité.

Automatpressning sker i följdverktyg direkt från coil. En passande process för komponenter som ska tillverkas i stora volymer. En färdig detalj kan produceras i minimalt antal bearbetningstempon och med en minimal materialåtgång.

Vi har en egen verktygsavdelning där vi kan utföra förändringar och reparationer av verktyg. Större automatverktyg köps av externa leverantörer under vår projektledning.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad på oss och branschen genom vårt nyhetsbrev