GDPR

På Hedbergs Mekaniska har vi upprättat en personskyddspolicy för att du som kommer i kontakt med oss ska kunna känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt.

Hedbergs Mekaniska AB följer den gällande dataskyddsförordning, GDPR. Hedbergs Mekaniska hanterar enbart personuppgifter i den mån som krävs för att upprätthålla och underhålla en affärsrelation, det vill säga enbart kontaktuppgifter. Hedbergs Mekaniska överlåter kontaktuppgifter till tredje part, så som speditör och lagerhantering när detta är nödvändigt för att fullfölja överenskommelsen med kund/leverantör eller i syfte att förbättra vår kommunikation med dig som kund. Vi kommer aldrig sälja eller överlåta personuppgifter till någon utomstående.

Håll dig uppdaterad på oss och branschen genom vårt nyhetsbrev