En kort lägesrapport

Här kommer en liten lägesrapport från oss på Hedbergs om årets första månader.

En rivstart på året i Jan-Februari tvärtemot vad alla förutspådde där man trodde på en inbromsning redan i årets första månader.

Trenden håller i sig även om det är en ganska varierande efterfrågan månad för månad. Vi är trots detta nöjda med ett antal nya kunder som valt att samarbeta med oss. Och inte att förglömma vårt fördjupade engagemang med våra största kunder inom varierande branscher.

Vi passar också på att välkomna Jonas Jerkros samt Joakim Bergman till företaget. De kommer närmast från anställningar på Rol Produktion respektive Fläkt Woods i Jönköping.

Jonas kommer att ansvara för kund kvalité samt intern och leverantörs kvalité.

Joakim kommer att ersätta Stig Göransson som går i pension i slutet av Maj efter 27 år i företaget. Han kommer att tillhöra produktionen men jobba nära marknadsavdelningen i offert och kalkylarbete samt projektledning.

Vi har även anställt Fredrik Eriksson ny medarbetare i produktionen som främst kommer att bidra med sitt kunnande i vår kantpress och bockningsavdelning. Han kommer även att stötta vår stans/lasergrupp.

Nu står vi väl rustade för kommande utmaningar med en personal som har en fantastisk kompetens inom våra kärnområden. Vi kan samtidigt marknadsföra vår goda kapacitet där vi fortsatt kan erbjuda mycket tillgänglig tid för kundernas behov.

Kontakta Fredrik Johansson om du funderar på hur vi på Hedbergs kan hjälpa dig.

Håll dig uppdaterad på oss och branschen genom vårt nyhetsbrev